لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣

محور های کنگره


1-کنترل عوارض عفونی در درمان سرطان

2-کنترل درد در سرطان

3- کنترل تهوع و استفراغ در درمان سرطان

4- پیشگیری از نارسایی ارگان ها در درمان سرطان

5- استفاده از محصولات خونی در درمان سرطان

6- ایمونیزاسیون در سرطان اطفال

7-استفاده از فاکتورهای رشد هماتوپوئیک در درمان سرطان

8-حمایت روانی ازبیماران سرطانی اطفال و خانواده آنان

9-اخلاق پزشکی در درمان سرطان های اطفال

10 - مراقبت های پرستاری در درمان سرطان های اطفال