لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢

 

کمیته علمی کنگره  بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان
29 - 27 شهریور ماه 1398- ارومیه
ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تخصصی مرتبه علمی نام مرکز
1 دکتر جواد آقازاده دکترای تخصصی جراحي مغز و اعصاب استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
2 دکتر هاله آیت الهی فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
3 دکتر حسن ابوالقاسمی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
4 دکتر محمد علی احسانی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
5 دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
6 دکتر محمد تقی ارزانیان فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
7 دکتر پویا اسلام پور فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
8 دکتر رحیم اصغری فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
9 دکتر عزیز اقبالی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
10 دکتر رسول انتظارمهدی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی استادیار معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
11 دکتر شهلا انصاری دماوندی فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
12 دکتر بهروز ایلخانی زاده دكتراي تخصصي آسیب شناسی استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
13 دکتر مردآویژ آل بویه فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
14 دکتر عبدالوهاب  البرزی فوق تخصص عفونی کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
15 دکتر غلامرضا باهوش مهدی آبادی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
16 دکتر زهرا بدیعی فوق تخصص خون و انکولوژی  اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
17 دکتر رحیم بقایی PhD مديريت پرستاري دانشيار رئیس مرکز تحقيقات ایمنی بیمار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
18 دكتر بهزاد بوشهري دكتراي تخصصي پزشکی قانونی دانشیار مدير دبيرخانه آموزش مداوم
19 دکتر محمد پدرام فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استاد دانشگاه علوم پزشکی اهواز
20 دکتر حبیب اله پیرنژاد دكتراي تخصصي انفورماتیک پزشکی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
21 دکتر مریم تشویقی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال - محک
22 دکتر علي تقي زاده افشاري دكتري فلو شيپ پیوند کلیه ارولوژي استاد رئیس مرکز تحقیقات پیوند کلیه و مدير گروه ارولوژي
23 دکتر یوسف توکلی فر فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
24 دکتر نصر اله جباری دکترای تخصصی فیزیک پزشکی استاد رئیس مرکز تحقیقات سالید تومور دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
25 دکتر علیرضا چاوشین دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی دانشيار معاون پژوهشی مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
26 دکتر ساسان حجازی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
27 دکتر ابراهیم حسنی دکترای تخصصی بیهوشی و فلوشیب بیهوشی قلب دانشيار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
28 دکتر محمد سعید رحیمی نژاد فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
29 دکتر علی زلفی گل فوق تخصص قلب کودکان استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
30 دکتر خدا مراد زندیان فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استاد دانشگاه علوم پزشکی اهواز
31 دکتر بی بی شهین شمسیان فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
32 دکتر مهدی شهریاری فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
33 دکتر ابراهیم  صادقی فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
34 دکتر احسان صبوری دكتراي تخصصي فيزيولوژي استاد رئیس مرکز تحقيقات نوروفیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
35 دکتر پیمان عشقی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
36 دکترثمین علوی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
37 دکتر مهستی علیزاده دكتراي تخصصي گروه پزشکی اجتماعی استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
38 دکتر جلال غفارزاده MD/MBA/PHD مدیریت و اقتصاد سلامت - معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
39 دكتر شاهصنم غيبي فوق تخصص بيماري هاي كودكان دانشيار رئیس مرکز تحقيقات چاقی مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
40 دکتر محمد فرانوش فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
41 دكترحميدرضا فرخ اسلاملو دكتراي تخصصي بهداشت عمومي استاد رئیس مرکز تحقيقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
42 دكتر فيروز قادري پاكدل دكتراي تخصصي فيزيولوژي دانشيار رئیس پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
43 دکتر نازآفرین قاسم زاده دكتريPhD اخلاق پزشکی استادیار مشاور امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
44 دکتر فرید قاضی زاده فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
45 دکتر آرزو کیانی فوق تخصص روانپزشک اطفال استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
46 دکتر محمد کرمی یار فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
47 دکتر مهران کریمی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
48 دکتر کوروش گودرزي پور فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
49 دكتر مرتضي متذكر دكتراي تخصصي ویروس شناسی دانشيار رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
50 دکتر مریم مجیدی نیا دكتراي تخصصي بیوشیمی بالینی استادیار هئیت علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
51 دکتر ايرج محبي دكتراي تخصصي طب کار استاد معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
52 دکتر حسن ملکی نژاد دکترای تخصصی فارماکولوژی مولکولی استاد رئیس مرکز تحقيقات سلامت مواد غذايی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
53 دکتر عظیم مهرور فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش
54 دکتر نرکس بیگم میربهبهانی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
55 دکتر مهران نوروزی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
56 دکتر احمد علی نیکی بخش فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
57 دکتر امیر علی هدایتی اصل فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال - بیمارستان شریعتی
58 دکتر حميد رضا هوشمند فوق تخصص ايمونولوژي وآلرژي باليني استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
59 دکتر امیر  عطاءاله هيرادفر فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
60 دکتر رامین  سعادتیان دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون استادیار مدیر امورتحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
61 دکتر کامران دهقان فوق تخصص طب نوزادی استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه