لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣

 

لیست مقالات پذیرفته شده بصورت سخنرانی بخش دانشجویی کنگره بین المللی  درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان مقاله شهر
1
سینا دینداریان How to Communicate with Parents of Children with Cancer  ارومیه
2 امین سه دکانی Radiation therapy exclusion from Hodgkin lymphoma treatment: Is it helpful or harmful? ارومیه
3 صبا هانی حنیفه Blood Componet Therapy,Demographic and Outcome Feature of Pediatric Acute Lymphoblastic Lukemia ارومیه
4 دکتر ناصر شاگردی اسماعیلی Determinants of Serious Bloodstream Infections in Iranian Pediatric Cancer Patients تبریز
5 فاطمه  خادمی Psychometrics "Family Caregiver caring power for Cancer Patient Scale" in mothers who have a child with cancer تهران
6 معصومه اکبربگلو Need for Protective Self-Care in Children Cancer Survivors ارومیه
7 هانیه عهد قدیمی The management of pain and the effect of opioid drugs in controlling cancer pain ارومیه