لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢

دبیرخانه کنگره:
ارومیه: خیابان رسالت، کوچه اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه


کد پستی: 5714783734

تلفن: 31937168-044

دورنگار:31937168-044

ایمیل: ipho98@umsu.ac.ir

 

محل برگزاری: ارومیه، خیابان ارشاد، آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)