لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٢٧ فروردين ١٤٠٣

دکتر جواد آقازاده
رئیس کنگره

دکتر ساسان حجازی
دبیر علمی کنگره

دکتر ایرج محبی
دبیر اجرایی دکتر

دکتر کامران دهقان
معاون آموزشی دانشگاه

دکتر ابراهیم حسنی
معاون درمان دانشگاه

دكتر جلال غفارزاده
معاون غذا و داروی دانشگاه

دکتر رسول انتظارمهدی
معاون امور بهداشتی دانشگاه