لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٢٧ فروردين ١٤٠٣

پرستاران در سیستم بهداشتی و درمانی بخش اعظمی از نیروهای خط اول ارایه خدمات مراقبتی را تشکیل می دهند که دارای نقش های ویژگی های متعدد می باشند. بنابراین رشته پرستاری بدلیل تعدد و پیچیدگی نقش ها، یک فعالیت حرفه ای بشمار می آید و بر همین اساس امروزه حرفه ای شدن یکی از مباحث مهم در این رشته محسوب می گردد. ایجاد تغییرات در حرفه پرستاری موجب طرح دیدگاه های نوین و گسترش مرزهای دانش در خصوص ارائه هر چه بهتر مراقبت های سلامتی گردیده است. مروری بر تاریخچه ، نگاهی به حال و تدوین راهکارهای موثر برای آینده نقش بی بدیلی در حرفه ای شدن پرستاری خواهد داشت. بر این اساس امید است برگزاری" گنگره بین المللی پرستاری و حرفه ای شدن در ایران و جهان " که در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار خواهد شد راهی فراسوی این حرفه مقدس می باشد تا با هم اندیشی اساتید و فرهیختگان داخلی و خارجی، حرفه پرستاری روز به روز شکوفاتر و توسعه یافته تر گردد.

 

دکتر جواد آقازاده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه و

رئیس کنگره