لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٢٧ فروردين ١٤٠٣

محورهای کنگره:


1. پرستاری و آموزش آکادمیک
2. عوامل سیاسی و اجتماعی موثر در حرفه پرستاری
3. توسعه نهادهای حرفه ای پرستاری
4. پرستاری در انقلاب و دفاع مقدس
5. نقش پرستاری ایران در توسعه پرستاری منطقه
6. توسعه پرستاری در گذشته، حال و آینده(آموزش. پژوهش، مدیریت و بالین)
7. نقش پرستاری حرفه ای در ارائه خدمات در سطح جامعه
8. اجتماعی شدن و جهانی شدن حرفه پرستاری
9. چشم انداز توسعه پرستاری و آینده پژوهی
10. چالش های حرفه ای شدن پرستاری
11. هویت و حرفه پرستاری
12. صلاحیت و شایستگی حرفه ای
13. توسعه اخلاقی در حرفه پرستاری
14. کیفیت زندگی حرفه ای در ایران