لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩

آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:

ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس – ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – معاونت تحقیقات و فناوری  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

شماره تماس : 04431937156 - 04431937296

آدرس ایمیل: src@umsu.ac.ir ; tooba.mohamadi@gmail.com