لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۷۲ تحت حمایت و نظارت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ پژوهش بین دانشجویان گروه پزشکی وبر اساس قوانین و رسالت‌های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تاسیس گردید.

این کمیته دارای سیاستهای حمایتی از کمیته تحقیقات دانشجویی بوده که این سیاستها مصوب شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بوده و از دانشجویان جهت شرکت در کنگره‌های داخلی و خارجی، چاپ مقالات و تصویب طرح‌های پژوهشی دانشجویی حمایت ویژه می‌کند.

رسالت اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشگاه، ترویج و ارتقاء مهارت و فرهنگ پژوهش در بین تمامی دانشجویان دانشگاه، ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور، توانمندسازی دانشجویان در زمینه پژوهش اخلاق‌مدار از طریق شیوه‌های مختلف آموزش نظری و عملی، بهبود تعامل علمی-پژوهشی استادان و دانشجویان می‌باشد. این کمیته همچنین می‌کوشد با تقویت ساختار کمیته تحقیقات دانشجویی برای مشارکت بیشتر و فعال دانشجویان، ایجاد زمینه‌های رشد و بالندگی در دانشجویان با استفاده ازتمام ظرفیت دانشگاه، افزایش سهم مشارکت دانشجویان درفنآوری‌های نو، ایده‌دهی وایده‌پردازی، تقویت زمینه‌های ظهور و رشد دانشجویان خلاق و افزایش قدرت ابتکار و خلاقیت در دانشجویان، ارتقاءکمی و کیفیت تولیدات علمی کمیته تحقیقات دانشجویی مبتنی بر افزایش توانمندی‌های علمی دانشجویان به اعتلای جایگاه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در بین کمیته‌های مشابه و ایجاد ماهیت روبه رشد در کمیته تحقیقات دانشجویی دست یابد.