لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢

برنامه زمانبندی نصب پوسترها

·       از صاحبان مقالات بصورت پوستر درخواست می شود در زمان مقرر و بر اساس زمانبندی تعیین شده نسبت به نصب پوستر خود اقدام نمایند.

تاریخ

ساعت نصب پوستر

کد پوستر

روز اول

96/06/15

12:30 10:30

35 1

16:30 14:30

71 36

روز دوم

96/06/16

10:30 8:30

107 72

12:30 11:00

143 108

16:30 14:30

179 - 144

روز سوم

96/06/17

10:30 8:30

202 - 179

 

برنامه زمانبندی نصب پوسترهای بخش دانشجویی

تاریخ

ساعت نصب پوستر

کد پوستر

روز سوم

96/06/17

10:00 8:30

40 - 1