لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢

محل برگزاری: ارومیه، خیابان ارشاد، آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)