لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٢٧ فروردين ١٤٠٣

راهنمای تنظیم خلاصه مقالات

خواهشمند است در تنظیم خلاصه مقالات موارد زیر رعایت گردد:
عنوان مقاله:
- نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نشانی پستی و نشانی پست الکترونیک ارائه دهنده مقاله
خلاصه مقاله شامل موارد زیر می باشد:
- مقدمه و اهداف، اهمیت مسئله تحقیق و شرح مختصری از پیشینه تحقیق
- روش اجرا: جمعیت مورد مطالعه، نحوه نمونه گیری، جمع آوری داده ها، طرح مطالعه و معیارهای انتخاب
- نتایج: (یافته های پژوهش)، نتایج (بدون جدول و شکل) صرفا به صورت متن آورده شود
- بحث و نتیجه گیری: تفسیر نتایج بدست آمده در پژوهش و مقایسه منطقی با نتایج سایر تحقیقات
- کلمات کلیدی: سه تا پنج مورد
خلاصه مقالات حداکثر 350 کلمه و صرفا به زبان انگلیسی بوده و به صورت متناسب بین بخش های فوق الذکر تقسیم گردد.
مقاله با نرم افزار Microsoft Word 2003/2007 در اندازه کاغذ A4 با انگلیسی Times New Roman و سایز 14 نگارش گردد.
ازکلیه پزوهشگران محترم درخواست می گردد حداکثر تا تاریخ 25/1/96 ابتدا در سایت کنگره ثبت نام نموده و مقالات خود را submit نموده و سپس به پست الکترونیکی inc96@umsu.ac.ir ارسال فرمایند.
به مقالات ارسالی به صورت چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد
خلاصه مقالات پذیرفته شده بدون هیچگونه تغییر در کتاب خلاصه مقالات چاپ خواهد شد. صحت علمی و ادبی مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد. همچنین مقاله نباید قبلا در کنگره یا مجله ای چاپ شده باشد.
نحوه ارائه مقاله در کنگره به صورت شفاهی (oral) به زبان انگلیسی و فارسی (با اسلایدهای انگلیسی) و پوستر (poster) به زبان انگلیسی می باشد.