لیست همایش ها |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦

برنامه کنگره

عنوان

ساعت

افتتاحیه

9:00 – 8:00

Panel1

10:00 – 9:00

پذیرایی

10:30 – 10:00

Panel2

11:30 – 10:30

پذیرایی

12:00 – 11:30

Panel3

13:00 – 12:00

نهار

14:00 – 13:00

Panel4

15:30 – 14:30

اختتامیه و اهدای جوایز

17:00 – 15:45