لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧

کمیته علمی کنگره :


نام نام خانوادگی
دکتر جواد  آقازاده
دکتر بهزاد  اسکندر اوغلی 
دکتر محمد اصغری
دکتر عباس  امیر جمشیدی
دکتر محمد رضا امیری نیک پور
دکتر بهرام  امین منصور
دکتر رسول انتظار مهدی
دکتر مازیار آذر
دکتر سعید پناهی
دکتر موسی  تقی پور بی بالان
دکتر علی تقی راده افشاری
دکتر سید احمد تهامی
دکتر فریبرز ثمینی
دکتر شیرزاد  جلیل زاده ازهری 
دکتر حمید  جنگی اقدم
دکتر ابراهیم حسنی
دکتر علی حق نگه دار
دکتر علی رضا  خوش نویسان
دکتر غلامرضا دیزج نژاد
دکتر حمید رحمت
دکتر ابوالفضل  رحیمی زاده
دکتر وفا رحیمی موقر
دکتر صالح رصرص 
دکتر امیدوار رضایی میرقائد
دکتر داریوش روحی
دکتر علی رضا زالی
دکتر حمید رضا  سعیدی بروجنی
دکتر غفار  شکوهی
دکتر سهراب  شهزادی
دکتر محمد شیرانی
دکتر مسعود  شیروانی جوزدانی
دکتر محمد  شیمیا
دکتر فیروز صالح پور
دکتر مسیح  صبوری
دکتر احسان صبوری
دکتر احمد  صفایی یزدی
دکتر پرویز صمد مطلق
دکتر سیدمحمود طباطبایی فر
دکتر جلال عباس زاده
دکتر کاظم عباسیون
دکتر اسماعیل فخاریان
دکتر سیدعلی  فخرطباطبایی
دکتر محمد فرجی راد
دکتر مجیدرضا فرخی
دکتر امیر عباس قاسمی
دکتر سید محمد قدسی
دکتر مسعود قهرمانلو
دکتر آیدین  کاظم پور
دکتر سید ابراهیم کتابچی
دکتر ایرج لطفی نیا
دکتر ایرج  محبی
دکتر مصطفی محسنی
دکتر محمد رضا محمدی فلاح
دکتر علی  مشکینی
دکتر حسین مشهدی نژاد
دکتر هوشنگ  معین
دکتر حسن ملکی نژاد
دکتر بهنام منصوریان
دکتر عطا  مهدخواه
دکتر آرش  موسی الرضایی
دکتر فرهاد میرزایی
دکتر فریده  نجات
دکتر سورنا  نظرباغی
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
دکتر حسین علی  ابراهیمی
دکتر عبدالکریم  رحمانیان
دکتر بهلول  اصغری
دکتر محسن  صادقی
دکتر شیرزاد  اظهری
دکتر فریبا  پور فرزان
دکتر بیژن  حشمتی
دکتر علی  هاشم زاده
دکتر اکبر  فرزان نیا
دکتر کاوه  حداوی
دکتر امیر  واحدی
دکتر رحیم  خلیل زاده
دکتر بهرام  نصیری
دکتر صفر  حامد نیا
دکتر فیروز  قادری پاکدل
دکتر میر بهرام  صفری
دکتر علی اصغر شمس
دکتر محمدرضا  امام هادی
دکتر مسلم شاکری باویل