لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

کمیته علمی کنگره :


نام

نام خانوادگی

جواد

آقازاده

بهزاد

اسکندر اوغلی

محمد

اصغری

عباس

امیر جمشیدی

محمد رضا

امیری نیک پور

بهرام

امین منصور

رسول

انتظار مهدی

مازیار

آذر

علیرضا

بیرجندی

سعید

پناهی

موسی

تقی پور بی بالان

علی

تقی راده افشاری

سید احمد

تهامی

فریبرز

ثمینی

شیرزاد

جلیل زاده ازهری

حمید

جنگی اقدم

ابراهیم

حسنی

علی

حق نگه دار

علی رضا

خوش نویسان

غلامرضا

دیزج نژاد

حمید

رحمت

ابوالفضل

رحیمی زاده

وفا

رحیمی موقر

صالح

رصرص

امیدوار

رضایی میرقائد

داریوش

روحی

علی رضا

زالی

حمید رضا

سعیدی بروجنی

غفار

شکوهی

سهراب

شهزادی

محمد

شیرانی

مسعود

شیروانی جوزدانی

محمد

شیمیا

فیروز

صالح پور

مسیح

صبوری

احمد

صفایی یزدی

پرویز

صمد مطلق

سیدمحمود

طباطبایی فر

جلال

عباس زاده

کاظم

عباسیون

اسماعیل

فخاریان

سیدعلی

فخرطباطبایی

محمد

فرجی راد

مجیدرضا

فرخی

امیر عباس

قاسمی

سید محمد

قدسی

مسعود

قهرمانلو

آیدین

کاظم پور

سید ابراهیم

کتابچی

ایرج

لطفی نیا

ایرج

محبی

مصطفی

محسنی

محمد رضا

محمدی فلاح

علی

مشکینی

حسین

مشهدی نژاد

هوشنگ

معین

حسن

ملکی نژاد

بهنام

منصوریان

عطا

مهدخواه

آرش

موسی الرضایی

فرهاد

میرزایی

فریده

نجات

سورنا

نظرباغی

شاهرخ

یوسف زاده چابک