لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦

بازآموزی:

کنگره دارای امتیاز بازآموزی می باشد. میزان امتیاز پس از تصویب دفتر آموزش های مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سایت کنگره به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.