لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: يکشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٦

بازآموزی:
کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی پرستاری، متخصصین اخلاق پزشکی و انفورماتیک پزشکی، پزشکان عمومی، دکتری بهداشت باروری، کارشناسان ارشد و کارشناسان مامایی می باشد. میزان امتیاز پس از تصویب دفتر آموزش های مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سایت کنگره به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.