لیست همایش ها |  Official Site |  English |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦

مهلت ارسال خلاصه مقاله:

پذیرش خلاصه مقاله در این کنگره از 96/05/28 آغاز و تا تاریخ 96/07/30 ادامه خواهد داشت. آخرین مهلت ارسال مقاله 96/07/30 می باشد. بدیهی است پس از این تاریخ، دبیرخانه از پذیرش مقالات خودداری نموده و امکان ثبت مقاله در سایت نیز وجود نخواهد داشت. اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه ثبت نام، نحوه ارسال و مهلت ارسال خلاصه مقالات و سایر اطلاعات ضروری از طریق سایت کنگره در دسترس می باشد.


www.congress.umsu.ac.ir

www.umsu.ac.ir