لیست همایش ها |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

آخرین اخبار کنگره

  دبیرخانه کنگره:
  ارومیه، بلوار رسالت، انتهای خیابان جهاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه، معاونت تحقیقات و فناوری- کمیته تحقیقات دانشجویی


  صندوق پستی: 1138


  تلفن: 32222010-044


  دورنگار: 32240642


  آدرس پست الکترونیک:

  Src.umsu@gmail.com

   

  وب سایت

   www.congress. umsu.ac.ir