لیست همایش ها |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧

آخرین اخبار کنگره

    هزینه ثبت نام


    • ثبت نام برای تمامی شرکت کنندگان(دارندگان مقاله، اعضای هیات علمی،پزشکان عمومی،پرستاران و ماماها) الزامی است.
    • وجه ثبت نام شرکت در همایش متعاقبا در سایت اعلام خواهد شد.
    • هزینه های دریافتی از شرکت کنندگان بابت ثبت نام، ارائه گواهی آموزشی و پذیرایی بین جلسات می باشد.