لیست همایش ها |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧

آخرین اخبار کنگره

  راهنمای تنظیم خلاصه مقالات


  در تنظیم خلاصه مقالات موارد زیر رعایت گردد:
  عنوان مقاله:
  نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان،نشانی پستی و نشانی پست الکترونیک ارائه دهنده مقاله ذکر گردد.
  خلاصه مقاله شامل موارد زیر می باشد:
  مقدمه و اهداف: اهمیت مساله تحقیق و شرح مختصری از پیشینه تحقیق
  روش اجرا: جمعیت مورد مطالعه،نحوه نمونه گیری،جمع آوری داده ها،طرح مطالعه و معیارهای انتخاب
  نتایج یافته های پژوهش: نتایج(بدون جدول و شکل)صرفا به صورت متن آورده شود.
  بحث و نتیجه گیری: تفسیر نتایج به دست آمده در پژوهش و مقایسه منطقی با نتایج سایر تحقیقات
  کلمات کلیدی: حداکثر پنج مورد
  خلاصه مقالات حداکثر 350 کلمه بوده و به صورت متناسب بین بخش های فوق الذکر تقسیم گردد.
  مقاله فارسی با نرم افزار Microsoft Word 2007 در اندازه کاغذ A4 با فونت فارسی B nazanin و انگلیسی Time New Roman نگارش گردد.
  از کلیه پژوهشگران محترم درخواست می گردد مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 25/7/1394 به پست الکترونیکی ps1394@umsu.ac.ir ارسال فرمایند.
  به مقالات ارسالی به صورت چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.خلاصه مقالات پذیرفته شده بدون هیچگونه تغییر در کتاب خلاصه مقالات چاپ خواهد شد. صحت علمی و ادبی مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد. همچنین مقاله نباید در کنگره یا مجله قبلا چاپ شده باشد.
  نحوه ارائه مقاله در کنگره به صورت شفاهی (oral) و پوستر (poster) می باشد.
  ارائه مقالات سخنرانی صرفا از طریق نرم افزار power point و زبان فارسی انجام خواهد شد. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با شماره تلفن دبیرخانه تماس حاصل فرمائید.