لیست همایش ها |  Official Site |  فارسي   |  سایت اصلی  |   امروز: دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧

آخرین اخبار کنگره

  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی

  مرکز تحقیقات ایمنی بیمار

  سومین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمار

  27-29 آبان ماه 1394

  ارومیه - ایران


  به موازات توسعه کمی و گسترش سیستم های بهداشتی و درمانی،حفظ و ارتقای کیفیت آنها به یکی از مهمترین چالش های فراروی مدیران نظام های ارائه خدمات بهداشتی،درمانی و آموزشی تبدیل شده است. در این میان یکی از بارزترین حقوق انسان ها، ایمن بودن از خطرات و آسیب ها در هنگام دریافت خدمات سلامت می باشد. ایمنی از ارکان اصلی کیفیت در سازمان های بهداشتی و درمانی است و ایجاد محیطی امن که در آن صدمه ای از خدمات پرستاری و پزشکی به بیمار نرسد از اولویت تمامی دست اندرکاران این حرف می باشد. توجه ناکافی به ایمنی بیمار یکی از مشکلات پنهان در سیستم های بهداشتی و درمانی ملل مختلف است و سالیانه بیش از هزاران بیمار تحت مراقبت های غیر ایمن قرار می گیرند که حدود 25 تا 50 درصد از آنها قابل پیشگیری می باشند. بنابراین، توجه ویژه به شکاف موجود بین ارائه خدمات،کیفیت خدمات و ایمنی بیمار از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مدیران ارشد به این اتفاق نظر رسیده اند که ایمنی بیمار در راس اولویت های خدمات بهداشتی و درمانی قرار دارد.
  خوشبختانه بعد از برگزاری اولین و دومین همایش کشوری ایمنی بیمار در سال های 1390 و 1391 در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه امروزه شاهد هستیم که فعالیت های پژوهشی در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در کلیه مقاطع تحصیلی به این امر مهم اهتمام داشته و نهضت درمان و مراقبت ایمن بیمار در جای جای میهن مان گسترش پیدا کرده است.
  لذا در ادامه این مسیر،مرکز تحقیقات ایمنی بیمار معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و کلیه اعضا هیات علمی بر آن شده است که با برگزاری سومین همایش سراسری ایمنی بیمار در آبان ماه سال 1394 از تجارب اندیشمندان در ارتقاء خدمات بهداشتی،درمانی و آموزشی برای تداوم نهضت درمان و مراقبت ایمن و گسترش فرهنگ ایمنی بیمار در کشور استفاده نمایند.

  دکتر رحیم بقایی
  دبیر علمی همایش